Tuesday, June 11, 2013

Lunsj på Volta Hotel i Akosombo

Samlet til lunsj på utsiktsplassen til Volta Hotel


Ole Magnus og Vertsfaren
Synnøve, Ole Magnus og Theresa med Akosombodammen i bakgrunnen

Akosombodammen sett fra hotellet
Vertsfaren til Synnøve synes hun spiser for lite

 

Ole Magnus sine vertsforeldre og vertsmora til Theresa

Lærerne som har ordnet programmet tar en fortjent pause
På åpningen og lunsjen var også Fairtrade farmen VREL representert, her med Juliet og Alex.