Wednesday, June 5, 2013

Avfallsstrømmer i et Nord-Sør perspektiv


Denne artikkelen er puplisert hos Miljøjournalistene som skolensbidrag til årets konkurranse; Klikk her for full artikkel hos Miljøjournalistene 

I dag reiser en vare ofte jorda rundt før den er ferdigprodusert og på samme måte når den skal bli til avfall. Avfallsstrømmene består både av mulige giftstoffer og nye ressurser som kan utnyttes på ulikt vis. Byåsen skole i Trondheim har i ca. ti år samarbeidet med Akosombo International School i Ghana som del av sitt Grønt Flagg prosjekt. (Grønt Flagg er en internasjonal sertifiseringsordning for miljøundervisning som alle skolene og barnehagene i Trondheim må innføre). Ett av temaene Byåsen og Akosombo har jobbet med sammen er avfall. Denne artikkelen beskriver hvordan vi har jobbet med temaene kildesortering, gjen-bruk og farligavfall og hvilke erfaringer de to skolene har gjort.

Kildesortering
I Ghana er det ikke mange år siden plast- og metall emballasje ble innført. Før det ble mat og andre varer pakket inn i naturprodukter – ofte blader fra banantrærne. Folk var derfor vant med å kaste emballasjen fra seg på bakken, fordi den raskt ble til jord i det varme klimaet. Når mat og vann ble pakket inn i plast ble dette ett problem. Ikke bare var det stygt med alt avfallet i gatene, men plasten tettet også avløpene og demmet opp for at malariamyggen kunne yngle, eller den fylte opp elvene og strendene. På besøk hos oss fikk de se hvordan skoleelevene og husholdningene måtte kildesortere i klasserommet og hjemme. Vi dro på sorteringsanlegget og viste dem hvordan materiale ble fordelt før det ble sendt til gjenvinning. Tilbake i Ghana bestemte skoledirektøren at hele skolen skulle rydde opp i nærmiljøet. Men da de skulle få søppelbilen til å hente avfallet manglet den bensin og et sted å tømme det sorterte avfallet. Direktøren måtte kjøpe bensin, og de fant fram til et sted hvor de gjorde om plast til stoler, og et annet som laget tradisjonelle smykker av glassflasker. En spire var sådd i lokalsamfunnet og skolen kjøpte inn kildesorteringsbokser slik de hadde sett i klasserommene våre for å tvinge fram nye løsninger hos de som henta inn søppelet. I løpet av det siste året har også regjeringa begynt å gi bøter til de som kaster søppel i gatene, og flere lokalsamfunn er med på et prøveprosjekt med kildesortering. Elevene i Akosombo har et fortrinn, og bidrar på andre skoler med informasjon og holdningsskapende arbeide.

Gjenbruk
Ghana har helt til nå vært et fattig land, og selv om det ikke lengre beskrives som et u-land er det fortsatt mange fattige der. Derfor er de også flinkere enn oss til å utnytte de ressursene de har. Byåsen-elevene har lært mange triks om hvordan det vi ofte tenker på som søppel kan komme godt med i for eksempel kunst og håndverk faget. Eggeskall og knust glass brukes til å lage mosaikkbilder. Blader og aviser blir til fine smykker og armbånd, eller pappmasje til figurer og kart, som de da bruker i undervisningen. Men de lager også bruksgjenstander som handlenett fra vannposer eller klessnorer fra sugerør. Både vi og dem er gode på å kompostere matavfallet vårt. Men mens vi bruker det som gjødsel i skolehagen, har de mål om å selge det som gjødsel til bønder for å tjene penger til skolen.

Farligavfall
I Norge har vi etter hvert blitt ganske gode på å sortere ut og håndtere farlig avfall. Men fortsatt havner mye av dette, som for eksempel gamle PC-er og mobiltelefoner i land som Ghana. Her tjener folk penger på å ta ut deler som de selger til ny produksjon. Det farlige avfallet blir ofte liggende på dynga, og siger ut i jorda eller vannet og forgifter folk som bor i nærheten. I enkelte bydeler i hovedstaden Accra vokser nesten ingen ting lengre, og folk dør stadig yngre. Men selv når man er kjent med at dette er farlig, er det ikke alltid greit å vite hva som inneholder giftstoffer. På kildesorteringsanlegget i Trondheim fikk vi sammen lære om innholdet i lysstoffrør. Vell hjemme i Ghana kunne elevene dele denne kunnskapen med resten av skolen og unngå at de ble kastet i naturen slik praksisen hadde vært tidligere.

Viktigste lærdommen for oss her i nord er at vi kan klare oss med mindre. Menneskene i Ghana ser alltid så glade ut, selv om de ikke har så mange ting, så store hus, så mye klær som oss. Lavere forbruk er den viktigste måten å redusere avfallsstrømmene på.

Hver gang en delegasjon har vært på besøk i Ghana eller i Norge deler vi den nye kunnskapen med resten av skolen og andre skoler i vårt lokalsamfunn, i tillegg til at de som kommer deler nytt fra sitt hjemsted. Slik har kunnskapen om avfallstrømmer i et nord-sør perspektiv blitt delt med langt flere enn de som har vært med på reisene, og det som er delt gjennom brevutveksling. 8. Juni reiser en ny gruppe fra Byåsen til Akosombo. Denne gangen er det energi og fairtrade, to andre temaer vi har jobbet mye med, som får hovedfokus. Målet på sikt er å at Ghana også skal bli del av  Grønt Flagg ordningen, slik Norge er.

Theresa Elise Opoku
På vegne av 7. Trinn Byåsen skole

(kildene mine er det jeg har lært gjennom utvekslingen)