Thursday, December 5, 2013

Fairtrade seminar

Grønn Barneby inviterte 3. desember til seminar om Fairtrade som nytt satsningsområde for Grønt Flagg. Over 80 stykker møtte opp, vi som var med til Ghana holdt foredrag om våre erfaringer. 
Her kan dere lese nyhetssak fra Grønn Barneby om Fairtrade seminaret:


Jeg snakket om hvordan det er å jobbe med internasjonalt arbeide i skolen, og om det vi som familie har gjort med å reise frivillig med alle brevene i mellom skolene, arrangere dansegruppe, matlagingsdager, holde presentasjoner og vise bilder - og hvordan det har blitt en del av undervisninga både på Byåsen og i Aksombo i Ghana.

 Synnøve fortalte om hvordan hun opplevde å være på utvekslingstur, bo hose en fremmed familie, hva hun lærte og hva hun likte best på reisen.
Ole Magnus fokuserte på Fairtrade og hva vi observerte når vi var på besøk på Fairtrade plantasjene.
De tre plakettene var bakgrun når hver av oss snakket. Rektor Wenche Kjellby Nesset innledet, og vi hadde også med billed utstillingen og billedbøkene fra skolen som ble satt fram sammen med Fairtrade varer og tips, Filmen som ble gater fra besøket ble også vist på seminaret.

(bildet er tatt når resten av utstillingen var tatt ned) 

No comments:

Post a Comment